Proiectarea și amplasarea construcţiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor publice

Postat la 11.07.2017 de Mihaela ALECU in ȘTIRI, Interne, Economie + administrație

 Share

Normele aflate în consultare publică se referă la proiectarea și amplasarea construcţiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor publice sau a celor private deschise circulaţiei publice. În sensul prevederilor acestor norme, zona drumului public este aceea care cuprinde: ampriza, zona de siguranţă şi zona de protecţie.

Lurările la care fac referire aceste norme sunt cele care fie sunt amplasate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi în tuneluri rutiere, fie cele care, deşi sunt amplasate în afara acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condiţiile de exploatare sau siguranţa circulaţiei pe drumurile publice. Pentru a realiza lucrări în aceste sectoare beneficiarii sunt obligaţi să obţină un acord prealabil şi o autorizaţie de amplasare şi/sau acces la drumul public de la administratorul acelui drum. 

Toate cheltuielile generate de astfel lucrări care presupun diferite modificări (ale traseului, ale elementelor de geometrie, a structurii de rezistenţă) vor fi suportate de beneficiarul lucrărilor. De asemena, obiectivele realizate trebuie amplasate exclusiv în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, excepţie făcând numai lucrările care îndeplinesc cumulativ o serie de condiţii (i.e.: situaţii excepţionale cauzate de limite de proprietate sau de existenţa altor obiective, beneficiarul va suporta toate cheltuielile de modificare a amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului inclusiv a celor menite să susţină lucrările pentru rezolvarea degradărilor apărute în timpul executării lucrărilor sau ulterior).


A obţine acordul administratorului drumului public presupune două etape:


Ambele documente se emit pentru o anumită funcţiune, iar schimbarea funcţiunii stabilite iniţial presupune re-obţinerea acceptului administratorului drumului public. De asemenea, amplasarea şi accesul în spaţiul drumului public presupune încheierea între administrator şi beneficiar a unui contract, prin care acesta din urmă se obligă la plata tarifelor în vigoare pentru aceste facilităţi. Contractul poate fi încheiat numai după obţinerea autorizaţiei pentru amplasare şi/sau acces.  

În situaţia în care lucrările pentru amplasarea unui anumit obiectiv au dus la degradarea drumului public, atunci beneficiarul trebuie să înceapă neîntârziat lucrările de intervenţie pentru consolidare, să asigure semnalizarea corespunzătoare şi să anunţe în scris atât administratorul drumului, cât şi poliţia rutieră.

Orice lucrări desfăşurate în zona drumurilor publice trebuie să se facă asigurând fluenţa traficului în condiţii de siguranţă şi respectarea retragerilor drumului impuse de adminstratorul acestuia. Este în plus obligatoriu să se respecte documentaţiile de urbanism, de amenajare a teritoriului şi ale studiilor de fezabilitate avizate de administratorul drumului. De asemenea, se menţionează în aceste norme că trebuie să se asigure (cu precizarea “acolo unde este posibil”) dezvoltarea ulterioară a drumului public cu un spaţiu care să aibă minimum lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament, cu respectarea condiţiilor de vizibilitate şi respectarea eventualelor supralărgiri în curbe.

Mijloacele de publicitate existente în zona drumului şi amplasate cu sau fără acord prealabil şi autorizaţie de amplasare şi care nu respectă condițiile de amplasare precizate în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 vor fi desfiinţate de către deţinători sau, în caz contrat, de către administratorul drumului, dar pe cheltuiala deţinătorilor. 

  

Normele cuprind reguli detaliate cu privire la:


Normele aflate în consultare publică până pe data de 18. 07.2017 precizează şi că beneficiarii lucrării au obligaţia ca atât pe parcursul execuţiei lucrării, cât şi înainte de punerea în funcţiune a obiectivului să solicite în scris administratorului drumului verificarea modului în care se realizează execuţia, respectarea autorizaţiei de amplasare şi acces, precum şi a documentaţiei care a stat la baza autorizării. Acordul prealabil care trebuie să fie obţinut de la administratorul drumului are o valabilitate de cel mult 12 luni şi poate fi prelungit la cerere (cu minimum 30 de zile înainte de expirare) cu încă 12 luni, cu condiţia ca pe perioada prelungirii Certificatul de Urbanism să fie în termen de valabilitate. Autorizaţia de amplasare şi/sau acces se poate obţine numai pe perioada valabilităţii acordului prealabil.  

Durata de execuţie a lucrărilor poate fi de 12 luni de la obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces şi se poate prelungi cu perioade de câte 12 luni în corelaţie cu duratele specificate în autorizaţia de construire. Prelungirea presupune actualizarea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces.

Pentru mijloacele de publicitate autorizaţia se poate obţine pentru maximum 12 luni, urmând ca apoi să se solicite prelungirea ei. Neprelungirea autorizaţiei duce la desfiinţarea mijlocului de publicitate (pe cheltuiala deţinătorilor, în termen de 5 zile de la expirarea autorizaţiei), cu excepţia totem-urilor amplasate în benzinării a căror autorizaţie e valabilă pe toată perioada în care benzinăria are autorizaţie de funcţionare. 

Normele mai sus amintite cuprind şi o descriere detaliată a limitelor zonelor drumurilor.


Propunerile şi sugestiile cu privire la acest act normativ pot fi transmise până în data de 18 a lunii curente prin poştă, fax, prin depunerea la Registratura Ministerului Transporturilor sau prin e-mail. Mai multe detalii despre prevederile actului legislativ şi modalităţile de transmitere a posibilelor observaţii găsiţi aici.


Ce situații extreme ați întâlnit, de construcţii, instalații sau mijloace de publicitate în zona drumurilor publice?Articol din domeniile

ȘTIRI Interne Economie + administrație

Mihaela ALECU

Mihaela are un doctorat în literatură română, un masterat în creative writing, a lucrat în şcoli, în redacţia unui ziar, într-un ONG şi într-o bancă, iar după atâtea schimbări de direcţie s-a convins că poţi avea succes în orice alegi să faci, dacă faci asta cu convingere şi implicare autentică.

Articole similare

0 COMENTARII

AI O ȘTIRE DE INTERES SAU CEVA DE SPUS COMUNITĂȚII? CONTACTEAZĂ-NE!