Dezbatere publică: amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localităţile urbane și rurale

Postat la 12.07.2017 de Mihaela ALECU in ȘTIRI, Interne, Economie + administrație

 Share

Asemeni celor care se referă la proiectarea și amplasarea construcţiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor publice (despre care puteţi citi aici) şi cele referitoare la amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localităţile urbane și rurale sunt oferite spre consultare publicului.

Lucrările la care fac referire normele mai sus menţionate sunt:


Unele dintre prevederile menţionate în capitolul trei al actului nomativ, “Condiţii de amplasare a lucrărilor edilitare subterane în zona drumurilor publice din localităţile urbane şi rurale”, precizează că:

Lucrările edilitare subterane trebuie amplasate în afara părţii carosabile sau în galerii vizitabile, în unul dintre următoarele sisteme (izolat, combinat sau în comun). În cazul sistemelor izolat sau combinat trebuie avută în vedere următoarea ordine de preferinţă: (1) sub zonele verzi, (2) sub insulele de dirijare a circulaţiei, (3) sub trotuare sau alei pentru ciclişti. Doar în cazuri excepţionale acestea pot fi amplasate sub partea carosabilă sau sub liniile de tramvai cu condiţia să existe argumente tehnice solide şi să fie respectate anumite reguli privind realizarea lucrării (i.e. cât mai aproape de marginea drumului, prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară etc.)   

Pentru lucrăririle care din motive obiective nu pot fi amplasate altundeva decât în partea carosabilă trebuie respectată următoarea ordine de prioritate: canalizare ape pluviale; canalizare ape menajere; termoficare; alimentare cu apă; gaze naturale; telecomunicaţii; alte reţele.

Este interzisă montarea conductelor de distribuţie sub linii de tramvai sau cale ferată, în lungu lor, sub canale care comunică direct cu clădiri, precum şi sub construcţii sau pe terenuri destinate construcţiilor. 

Normele precizează şi că deţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor acceptate în zona drumului sunt cei care trebuie să execute şi suporte costurile pentru demolarea, modificarea sau mutarea acestora chiar şi atunci când aceste operaţiuni apar drept consecinţă ale lucrărilor efectuate la drumurile publice sau de exploatarea acestor drumuri. În acest sens deţinătorii se pot aştepta să primească o notificare din partea administratorului drumului pentru desfiinţarea sau mutarea construcţiilor sau instalaţiilor pe care aceştia le deţin astfel:


În ceea ce priveşte condiţiile de amplasare a stâlpilor pentru instalaţii în zona drumurilor publice din localităţile urbane şi rurale (cuprinse în capitolul 4 al actului normativ) se precizează că:

Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţine de minimum 6 m deasupra celui mai înalt punct al platformei drumului, iar înălţimea creşte acolo unde e necesar să se asigure spaţiul de siguranţă împotriva electrocutării (7-9m). 

Stâlpii pentru telecomunicaţii sau energie electrică trebuie să fie amplasaţi suficient de departe de drum încât, dacă se decide extinderea acestuia cu câte o bandă pe fiecare sens să rămână totuşi sufientă distanţă între limita laterală a drumului şi zona unde sunt amplasaţi stâlpii, evitându-se astfel mutarea lor. 

Ca şi în cazul lucrărilor edilitare subterane şi în cazul stâlpilor pentru instalaţii, deţinătorii acestora sunt cei care sunt obligaţi să achite costurile de demolare, mutare sau modificare a acestora atunci când se impune, iar administratorul drumului are obligaţia de a-i anunţa cu privire la necesitatea acestor intervenţii cu 3 luni înainte pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv şi cu o lună înainte pentru cele cu caracter provizoriu. 


Condiţiile în care pot fi amplasaţi pomi în zona drumurilor publice sunt prezentate în capitolul 5 al actului normativ. Acestea prevăd că:

În cazul plantaţiilor în rânduri, arborii trebuie plantaţi simetric, pe ambele părţi ale axului drumului, paralel cu axa acestuia. 

Distanţele de plantare variază în funcţie de două caracteristici: (1) categoria drumului şi (2) forma coroanelor arborilor, astfel în cazul arborilor cu coroane piramidale amplasaţi pe drumurile din categoria I-IV distanţa trebuie să fie de 15m, iar pentru cei cu coroane ovale sau tabulare amplasaţi pe acelaşi tip de drumuri, distanţa trebuie să fie de 20m, distanţa se reduce cu câte 5m pentru fiecare tip de arbore atunci când aceştia sunt amplasaţi în apropierea drumurilor din categoria V.

Este interzisă plantarea de arbori în interiorul curbelor. 

Distanţa dintre trunchiurile arborilor şi marginea părţii carosabile trebuie să fie de minimum 1m când aceasta e încadrată de borduri denivelante şi de minimum 3m în alte situaţii.

Un principiu de bază în plantarea de elemente de vegeraţie în apropierea drumurilor publice este că aceasta trebuie făcută astfel încât să nu afecteze vizibilitatea celor care circulă pe aceste drumuri şi, în consecinţă, să nu pericliteze siguranţa circulaţiei rutiere.

Normele prezentate mai sus şi altele privitoare la amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localităţile urbane și rurale pot fi consultate pe site-ul Ministerului Transportului, iar eventualele observaţii cu privire la acestea pot fi trasmise în scris, prin poştă, fax, email sau la registratura Ministerului până marţi 18 iulie 2017. Detalii în plus găsiţi pe site-ul Ministerului, aici.


Aţi observat nereguli cu privire la modul în care sunt amplasaţi în prezent stâlpii, arborii sau unele lucrări edilitare?  


Puteţi citi despre proiectarea și amplasarea construcţiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor publice aici.Articol din domeniile

ȘTIRI Interne Economie + administrație

Mihaela ALECU

Mihaela are un doctorat în literatură română, un masterat în creative writing, a lucrat în şcoli, în redacţia unui ziar, într-un ONG şi într-o bancă, iar după atâtea schimbări de direcţie s-a convins că poţi avea succes în orice alegi să faci, dacă faci asta cu convingere şi implicare autentică.

Articole similare

0 COMENTARII

AI O ȘTIRE DE INTERES SAU CEVA DE SPUS COMUNITĂȚII? CONTACTEAZĂ-NE!